Doručení po celé ČR jen za 1 Kč

Jak reklamovat objednávku?

Květy sice nemluví, ale i tak k nim přistupujeme opatrně. Každou objednávku kontrolujeme při jejím přijetí a dodržujeme přísná pravidla při vázání kytic i při samotném balení. Máme nadstandardní dohody s doručovateli, ale jelikož naše práce je hlavně o lidech, občas může dojít k chybě. Každou z nich se snažíme vyřešit, proto pokud se něco ve vaší objednávce „pokazilo“, přečtěte si prosím naše reklamační pravidla.

Jak reklamovat květinový dárek?

V případě, že květiny přišly poškozené, je třeba přijaté zboží neprodleně reklamovat, nejpozději v den následující po jejich převzetí.

Spolu se slovním popisem problému je pro objektivní posouzení reklamace potřebné zaslat i fotografii reklamovaného zboží na e-mailovou adresu info@flolivery.cz. Následně reklamaci posoudíme a o výsledku vás budeme informovat telefonicky nebo e-mailem. Zároveň se s vámi dohodneme o způsobu vyřešení reklamace. Snažíme se reagovat okamžitě, nejpozději však do 30 dnů od poskytnutí požadovaných fotografií.

Reklamace vyřizujeme telefonicky v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 na čísle 0915 848 400 nebo e-mailem na info@flolivery.cz.

Odstoupení od smlouvy – doplňkové zboží

Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona čj. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“) ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

Náklady na vrácení zboží nese objednatel. Doporučujeme zákazníkům sdělit vrácení zboží provozovateli předem e-mailem, resp. telefonicky, s uvedením čísla faktury, na které bylo zboží zakoupeno.

Finanční prostředky budou kupujícímu vráceny do 14 dnů bankovním převodem na jím určený účet, pokud se s provozovatelem nedohodnou jinak. Při platbě platebními kartami budou peníze vráceny v souladu s podmínkami smlouvy o akceptaci platebních karet mezi provozovatelem a příslušnou bankou. V souladu s § 7 ods. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

  • poskytování služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem objednatele, došlo k úplnému poskytnutí služby a objednatel byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby,
  • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků objednatele nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho objednatele, nebo zboží, které vzhledem k jeho vlastnostem nelze vrátit.

Dnem 1. února 2016 nabývá účinnosti zákon č. 2.1. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů. Cílem tohoto zákona je vytvoření nové možnosti pro spotřebitele řešit svůj spor s prodávajícím rychle, efektivně, méně formálně a především bezplatně, resp. jen s minimálními náklady. Jedná se o dosažení smírného řešení, resp. dohody mezi spotřebitelem a prodávajícím o vyřešení sporu, která se po souhlasu obou stran s jejím zněním stává závazným právním podkladem. Orgánem alternativního řešení sporů ze zákona jsou Úřad pro regulaci síťových odvětví, Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb a Slovenská obchodní inspekce. Slovenská obchodní inspekce je navíc v postavení tvz. reziduálního subjektu, což znamená, že bude oprávněna řešit i takové spory, u nichž není určena kompetence jiných orgánů, kromě sporů vyplývajících ze smluv o poskytování finančních služeb.
Seznam subjektů alternativního řešení sporů naleznete na stránce Ministerstva hospodářství SR - www.mhsr.skĎakujeme za zaslanie spätnej väzby. Vašu sťažnosť starostlivo vyhodnotíme a budeme vás informovať o jej riešení. Je to pre nás cenný zdroj informácií. Vďaka vám môžeme neustále zlepšovať naše služby. Ešte raz ďakujem.